Geledingen

Betrokkenheid ouders op It Haskerfjild.

 

Wij willen de ouders graag bij ons onderwijs en de nevenactiviteiten betrekken. Dat gebeurt zowel op schoolniveau in diverse raden, commissies en werkgroepen als bovenschools. Ouders kunnen op schoolniveau deel uitmaken van de medezeggenschapsraad (MR) en de activiteitencommissie (AC). Ook kunt u activiteiten mede organiseren als klassenouder.

Bij het werken in de groepen zullen wij ook wel eens uw hulp vragen. Zo kunnen ouders gevraagd worden om te assisteren bij diverse activiteiten, iets over hun werk te vertellen, omdat dit werk goed aansluit bij het thema, of ouders worden gevraagd om de school rond een bepaald thema in de juiste sfeer te brengen.

Activiteitencommissie:

 

Marieke Melein, voorzitter.

Klasina Osinga

Margretha Dolle

Wilbert Majoor

Wilma van der Wal

Hans Bak

 

 

Medezeggenschapsraad:  

 

foto-mr

De medezeggenschapsraad van It Haskerfjild

 

Sarah van der Meulen- Limonard,  ouderlid

Bauke Wierda, ouderlid

Gerda Kuipers, ouderlid

Berber Terpstra, personeelslid

Pe Vellinga, personeelslid

Gerton Griep, personeelslid

 

GMR:

 

Christiaan Visser, ouderlid (bassischool De Arke, Lemmer)

Minke Prinsen, personeelslid (basisschool It Haskerfjild, Joure)

 

 

Pagina delen: