Links

 

Links

 

http://plaatsingswijzer.nl/home/

Hier vindt u informatie over de friese plaatsingswijzer, het instrument voor verwijzing naar het voortgezet onderwijs.

 

Watdoeiknaschool.nl

Brede School Joure Noord

(de Westermar skoalle, Wumkesskoalle, basisskoalle It Haskerfjild, kinderopvang SKIK en MIKS-welzijn).

Brede School Joure Noord staat voor een samenwerking tussen drie scholen, kinderopvang SKIK en Miks welzijn. Deze samenwerking is zichtbaar is een naschools (verrijkings) aanbod met leuke activiteiten voor de kinderen.

De activiteiten richten zich op creativiteit, techniek, bewegen en cultuur. De activiteiten vinden wekelijks plaats op een van de 3 scholen, kinderopvang SKIK (locatie achter de Stuit) of in sporthal de Stuit. De omschrijving van de activiteiten vindt u op de website watdoeiknachool.nl.

De activiteiten zijn aansluitend aan de lestijden en worden in samenwerking met de cultuur – en beweegcoaches van Miks welzijn georganiseerd. Opgave vooraf aan de activiteiten is verplicht en kan via de website.

 

http://www.kanjertraining.nl/

 

 

 

 

 

 

Pagina delen: