Identiteit

It Haskerfjild is een van de scholen van de Stichting CBO Meilân. Deze stichting staat voor christelijk onderwijs, waar de kernwaarden respect, verantwoordelijkheid, veiligheid en uniciteit.

De school maakt deel uit van de multireligieuze en – culturele samenleving en staat open voor iedereen. De identiteit van de school vindt zijn oorsprong en is geïnspireerd door het Woord van God. We willen ruimte bieden aan elk individu en er is ruimte en respect voor ieders inbreng. Dit komt tot uiting in de omgang met elkaar, in de keuzes die wij maken, in de ’taal’ die gesproken wordt en in de sfeer die heerst op school.

In de groepen werken we met de methode Trefwoord en volgen in een themalijn de Bijbel verhalen.

Pagina delen: