Welkom!

Onze school

WELKOM / WOLKOM op IT HASKERFJILD !
Mei sprongen foarút!

It Haskerfjild: leren voor het leven!
It Haskerfjild-logo: Het groene ‘fjild’ van It Haskerfjild in de vorm van de opdruk beeldt het de horizon, de toekomst, uit. Natuurgetrouwe haasjes spelen samen, zoals we de kinderen samen laten spelen en werken. Al spelend en ontdekkend ontwikkelen.
De haasjes springen gezamenlijk vooruit! De kinderen maken sprongen in hun ontwikkeling en we begeleiden en stimuleren deze sprongen graag, met aan het slot de mooie sprong naar het voortgezet onderwijs.

It Haskerfjild is een christelijke basisschool in een multireligieuze en culturele samenleving die openstaat voor iedereen die zich thuis voelt bij, of respect heeft voor, onze manier van leven en werken.

Ons onderwijs is bijzonder en betrokken op mens en wereld. Dit komt tot uiting in de omgang met elkaar, in de keuzes die wij maken, in de ’taal’ die gesproken wordt en in de sfeer die heerst op school.                                                            

It Haskerfjild is een school, waar uw kind zich thuis voelt en zichzelf kan zijn, in relatie met anderen. We houden rekening met verschillen en proberen binnen een goed pedagogisch klimaat de kinderen optimaal te laten ontplooien, waarbij zelfstandigheid, samenwerking en zorg voor elkaar belangrijke uitgangspunten zijn.

Op “It Haskerfjild” gaan we ervan uit dat alle kinderen uniek zijn. Ons onderwijs is daarop gericht. De school helpt het kind op te groeien tot het beste wat in hem/haar zit. Vanuit de onderstaande basisbehoeften geven wij ons pedagogisch en didactisch klimaat vorm:

  • relatie:  erbij willen horen, er toe doen, meetellen, merken dat anderen op je gesteld zijn.
  • competentie: merken dat je iets kunt, dat het je lukt, in jezelf geloven
  • autonomie: zelfstandig zijn, je eigen handelen kunnen reguleren zonder hulp of toestemming hoeven vragen

 

Pagina delen: