Team

Groepsindeling schooljaar 2017-2018

 

 

Leerkrachten

Groep 1 /2 groen

Juf Kristel de Graaf en juf Esther Bijker

Groep 1 / 2 blauw

Juf Elly Zijlstra en juf Aukje Lindeboom

Groep 1 / 2 geel

Juf Sissy de Vries en juf Marijke van der Werf

Groep 3 A

Juf Agnes de Boer en juf Jeltje de Boer

Groep 3 B

Juf Imma van der Meer en juf Berber Terpstra

Groep 4A

Juf Titia Feenstra en juf Sonja Wierenga

Groep 4B

Juf Sybrigt Monsma en juf Therese Bergsma

Groep 5A

Juf Anneke Hornstra en juf Marijke van der Werf

Groep 5B

Meester Lieuwe Sybesma en juf Imma van der Meer

Groep 6

Juf Elina de Vries en juf Minke Prinsen

Groep 7A

Meester Pé Vellinga en juf Ellie ter Heide

Groep 7B

Meester Bartele van der Veer en juf Ellie ter Heide

Groep 8

Juf Sonja Wierenga en meester Gerton Griep

Management team:

Intern begeleiders: Romkje Kooistra en Thérèse Bergsma

ICT: Lieuwe Sybesma, Jeltje de Boer, Sybrigt Monsma

Administratie: Jacqueline Reitsma-Bode

Leerteamleider onderbouw: Sissy de Vries

Leerteamleider middenbouw: Anneke Hornstra

Leerteamleider bovenbouw: Ellie ter Heide

Directeur: Tjitske de Jager

 

 

Pagina delen: