Team

Groepsindeling schooljaar 2018-2019
Groep 1/2 groen: Imma van der Meer en Esther Bijker
Groep 1/2 blauw: Esther Bijker en Marijke van der Werf
Groep 1/2 geel: Sissy de Vries en Anneke Visser
Groep 3a: Agnes de Boer en Jeltje de Boer
Groep 3b/4a: Sybrigt Keizer en Berber Terpstra
Groep 4b: Titia Feenstra en Anneke Visser
Groep 5a: Anneke Hornstra en Pé Vellinga
Groep 5b: Lieuwe Sybesma en Elina de Vries
Groep 6a: Pé Vellinga en Minke Prinsen
Groep 6b: Ellie ter Heide en Minke Prinsen
Groep 7: Bartele van der Veer en Fenna Portena
Groep 8a: Fenna Portena en Gerton Griep
Groep 8b: Tijn van Esch en Thérèse Hettinga

Onderwijsassistenten: Inge van Ijs, Jikke de Haan en Menno Sluiter

Interne begeleiding: Romkje Kooistra en Thérèse Hettinga
ICT: Lieuwe Sybesma
Administratie: Jacqueline Reitsma-Bode
Leerteamleider onderbouw: Sissy de Vries
Leerteamleider middenbouw: Anneke Hornstra
Leerteamleider bovenbouw: Ellie ter Heide
Directeur: Tjitske de Jager


 

 

 

 

Pagina delen: