Team

Groepsindeling schooljaar 2020-2021
Groep 1/2 groen: Imma van der Meer, Esther Bijker
Groep 1/2 blauw: Marijke van der Werf en Ineke Boonstra
Groep 1/2 geel: Sissy de Vries en Anneke Visser
Groep 3: Agnes de Boer en Berber Terpstra
Groep 4a: Titia Feenstra en Elina de Vries
Groep 4b: Romkje Kooistra en Sybrigt Keizer
Groep 5a: Minke Prinsen en Esther Bijker 
Groep 5b/6a: Cees Haga en Elina de Vries
Groep 6b: Pé Vellinga en Ellie ter Heide
Groep 7a: Anneke Hornstra en Thérèse Hettinga
Groep 7b: Bartele van der Veer en Ellie ter Heide
Groep 8a: Gerton Griep en Ellie ter Heide
Groep 8b: Lieuwe Sybesma en Fenna Portena

Onderwijsondersteuners: Jikke de Haan, Menno Sluiter, 
Onderwijsassitent: Martje Zijlstra

Interne begeleiding: Thérèse Hettinga en Saskia de Jong 
ICT: Lieuwe Sybesma
Administratie: Jacqueline Reitsma-Bode
Leerteamleider onderbouw: Sissy de Vries
Leerteamleider bovenbouw: Anneke Hornstra / Lieuwe Sybesma 
Directeur: Simone Bakker 

 

 

 

Pagina delen: