Visie

Visie: 'Een brede basis voor een rijke ontwikkeling.'
 Om dit te kunnen realiseren gaan we uit van de basisbehoeften van kinderen:

Relatie: je hoort erbij, je mag weten dat je ertoe doet en meetelt.
 Competentie: je voelt en merkt dat je kunt wat er van je wordt gevraagd, dat dingen
 je lukken door in jezelf te geloven.
 Autonomie: je hebt vertrouwen in jezelf, je merkt dat je dingen zelfstandig kunt
 doen, je invloed kunt hebben op je eigen handelen.

It Haskerfjild: Mei sprongen foarút!
 Ontwikkelen en leren doet een leerling niet alleen, wel zelf. We willen met ons onderwijsaanbod
 realiseren dat de kinderen met plezier naar school gaan. Dit doen we door belang te
 hechten aan een gestructureerde omgeving waar sprake is van respect, rust en gezelligheid.
 Binnen deze veilige omgeving dagen we leerlingen uit om zichzelf als kritisch en
 verantwoordelijk te zien en eigenaar van hun ontwikkeling. We geloven dat kinderen zich in
 sprongen ontwikkelen (mei sprongen foarút), wanneer er een rijke leeromgeving wordt
 aangeboden.
Pagina delen: