Leerlingen

Leerlingenraad

It Haskerfjild heeft een leerlingenraad, een vertegenwoordiging van de leerlingen uit de groepen
5 t/m 8. De vertegenwoordiger uit de groep wordt gekozen door de medeleerlingen. De leerlingenraad komt 5 keer per jaar bij elkaar en vergadert over de gang van zaken op
It Haskerfjild. Alles wordt besproken en de nadruk ligt op: wat kan er nog leuker en beter op school.

Leerlingparlement

Het leerling parlement bestaat uit verschillende leerlingenraden van CBO Meilân die opkomen voor de belangen van de kinderen van de scholen. Het leerling parlement vergadert jaarlijks met alle scholen eenmalig gezamenlijk. Zo is er in de afgelopen jaren al vergaderd in de raadzaal van het gemeentehuis in Heerenveen en in het gemeentehuis van de Fryske Marren. We zijn in Leeuwarden geweest in het Provinciehuis.

In het komende jaar gaan we naar Den Haag en krijgen een rondleiding in de Tweede Kamer. Samen met 15 leerlingenraden uit de scholen van CBO Meilân houden de kinderen een pitch over hun eigen school.