Ouders

Betrokkenheid ouders

Wij willen de ouders graag bij ons onderwijs en de nevenactiviteiten betrekken. Dat gebeurt zowel op schoolniveau in diverse raden, commissies en werkgroepen als bovenschools. Ouders kunnen op schoolniveau deel uitmaken van de medezeggenschapsraad (MR), Het ouderpanel (OP) en de activiteitencommissie (AC).

Werken in de groepen

Bij het werken in de groepen zullen wij ook wel eens uw hulp vragen. Zo kunnen ouders gevraagd worden om te assisteren bij diverse activiteiten, iets over hun werk te vertellen, omdat dit werk goed aansluit bij het thema, of ouders worden gevraagd om de school rond een bepaald thema in de juiste sfeer te brengen. In alle groepen zijn er klassenouders die ondersteunen bij de organisatie van leerzame activiteiten voor de groep.

Activiteitencommissie:

 • Reitse van de Meulen (voorzitter)
 • Hessel Faber
 • Agnes Visser
 • Ylona Leeneman
 • Annet Hoekstra
 • Greetje Holwerda
 • Imma van der Meer (personeelslid)

Medezeggenschapsraad:

De medezeggenschapsraad van It Haskerfjild bestaat uit:

 • Gerian Elzing (ouderlid)
 • Jeroen Blaauw (voorzitter)
 • Marloes Veenstra-Botter (ouderlid)
 • Cees Haga (personeelslid)
 • Ellie ter Heide (personeelslid)
 • Titia Feenstra (personeelslid)

Voor het jaarverslag van de MR, klikt u op onderstaande link:

Jaarverslag MR 2019-2020

GMR:

 • Elske Hazelhof-Siemonsma (ouderlid bassischool It Haskerfjild)
 • Minke Prinsen (personeelslid basisschool It Haskerfjild)