Ouders

Betrokkenheid ouders op It Haskerfjild.

Wij willen de ouders graag bij ons onderwijs en de nevenactiviteiten betrekken. Dat gebeurt zowel op schoolniveau in diverse raden, commissies en werkgroepen als bovenschools. Ouders kunnen op schoolniveau deel uitmaken van de medezeggenschapsraad (MR), Het ouderpanel (OP) en de activiteitencommissie (AC).
Bij het werken in de groepen zullen wij ook wel eens uw hulp vragen. Zo kunnen ouders gevraagd worden om te assisteren bij diverse activiteiten, iets over hun werk te vertellen, omdat dit werk goed aansluit bij het thema, of ouders worden gevraagd om de school rond een bepaald thema in de juiste sfeer te brengen.
In alle groepen zijn er klassenouders die ondersteunen bij de organisatie van leerzame activiteiten voor de groep.

Activiteitencommissie:
Marieke Melein, voorzitter.

Margretha Dolle
Wilbert Majoor
Wilma van der Wal
Hans Bak
Anja Walstra
Freerk van der Leeuw

Medezeggenschapsraad: 
De medezeggenschapsraad van It Haskerfjild
Sarah van der Meulen- Limonard,  ouderlid
Bauke Wierda, ouderlid
Marloes Veenstra-Botter, ouderlid
Berber Terpstra, personeelslid
Pe Vellinga, personeelslid
Gerton Griep, personeelslid

GMR:
Karien Dijk, ouderlid (bassischool de Hoeksteen, Heerenveen)

Dieneke van der Zee, personeelslid (basisschool Bloei, Terkaple, Terherne)

Pagina delen: