Ouders

Betrokkenheid ouders op It Haskerfjild.

Wij willen de ouders graag bij ons onderwijs en de nevenactiviteiten betrekken. Dat gebeurt zowel op schoolniveau in diverse raden, commissies en werkgroepen als bovenschools. Ouders kunnen op schoolniveau deel uitmaken van de medezeggenschapsraad (MR), Het ouderpanel (OP) en de activiteitencommissie (AC).
Bij het werken in de groepen zullen wij ook wel eens uw hulp vragen. Zo kunnen ouders gevraagd worden om te assisteren bij diverse activiteiten, iets over hun werk te vertellen, omdat dit werk goed aansluit bij het thema, of ouders worden gevraagd om de school rond een bepaald thema in de juiste sfeer te brengen.
In alle groepen zijn er klassenouders die ondersteunen bij de organisatie van leerzame activiteiten voor de groep.

Activiteitencommissie:
 Reitse van de Meulen, voorzitter.
 Wilbert Majoor
 Hans Bak
 Anja Walstra
 Freerk de Leeuw
 Agnes Visser

Medezeggenschapsraad:  
 
De medezeggenschapsraad van It Haskerfjild
 Tinka Jongsma, ouderlid en voorzitter
 Jeroen Blaauw, ouderlid 
 Marloes Veenstra-Botter, ouderlid
 Berber Terpstra, personeelslid
 Pé Vellinga, personeelslid
Titia Feenstra, personeelslid


Voor het jaarverslag van de MR, klikt u op onderstaande link.
Jaarverslag MR 2019-2020

GMR:
 Elske Hazelhof-Siemonsma, ouderlid (bassischool It Haskerfjild)

Minke Prinsen, personeelslid (basisschool It Haskerfjild)
Pagina delen: