Ouders

Extra aanbod

CBO Meilân wil voor alle leerlingen onderwijs op maat bieden.
Leerlingen kunnen deelnemen aan Atrium, Ingenium, Technium, STEAMpoint, leerlingparlement of Playing for Success.

Ook verzorgt CBO Meilân, samen met de gemeente Heerenveen, de gemeente De Fryske Marren en het openbaar onderwijs in Joure en Heerenveen voor onderwijs in de Taalklassen.

STEAMpoint is het doe-lab van CBO Meilân.

 

STEAMpoint

Het doe-lab van CBO Meilân waar je met je klas spannende dingen kunt bedenken, maken en beleven.Je leert er van alles over robot-denken, maakkunde, kunstmatige intelligentie en beeld en geluid. Eerst ga je op ontdekkingsreis, dan verzin je zelf een ontwerp en werk je een prototype uit… die je test… en verbetert… en vol trots presenteert! Dus tot snel bij STEAMpoint Oudehaske of Heerenveen.
BE A MAKER!

Atrium

Atrium richt zich op kunst, cultuur en muziek. Het is een plek om jezelf te laten zien.

Ingenium

Binnen CBO Meilân wordt hoogbegaafdheidsleren en onderwijzen vormgegeven. We bedienen de kinderen met een specifieke onderwijsbehoefte dicht bij huis. Het welbevinden van de kinderen en het plezier op school wordt vergroot door te werken aan de specifieke onderwijsbehoefte en we laten de intellectuele capaciteiten van deze kinderen tot uiting komen. Het werken met een verrijkingsgroep en een portfolio zorgt ervoor dat kinderen leren leren (tranfser van informeel naar formeel leren), leren leven (ontwikkelen van de kracht in jezelf) en leren denken op analytisch, praktisch en creatief denkniveau.(R.J. Sternberg). Het werken aan en oefenen met deze vaardigheden tijdens de lessen in de verrijkingsgroep, maar zeker ook tijdens reguliere schooltijden heeft als gevolg dat leerlingen zich beter kunnen redden in de maatschappij.

Technium

Met Technium realiseren wij een uitbreiding voor leerlingen die graag met hun handen werken en daarbij meer uitdaging en ondersteuning kunnen gebruiken.
Het welbevinden van de leerling en het plezier op school wordt vergroot door te werken aan deze specifieke praktische onderwijsbehoefte. We laten de praktische capaciteiten van deze leerling tot uiting komen. We werken met een portfolio waarin de persoonlijke ontwikkeling van het kind nauwlettend wordt gevolgd.

Playing for Succes

Playing for Success is een naschools programma voor kinderen van 9 tot 14 jaar. Om sociaal-emotionele redenen loopt het op school, soms tijdelijk, minder lekker dan je verwacht. Er komt niet uit wat erin zit. Playing for Success draagt bij aan een betere motivatie en meer zelfvertrouwen. Hierdoor worden de schoolprestaties beter. Op onze scholen wordt gekeken welke leerlingen dit naschoolse programma nodig hebben.

Leerlingparlement

Iedere school van CBO Meilân heeft een eigen leerlingenraad. Deze leerlingen worden aan het begin van het schooljaar gekozen. Leerlingen kunnen zich aanmelden voor de leerlingenraad. In overleg met de leerkracht wordt uit elke groep een leerling gekozen.