Onderwijs

Onze missie

Kinderen leren de wereld en hun rol daarin te ontdekken, uitdagingen aan te durven en om te gaan met verschil.

Wij bieden een goede school met leuke juffen en meesters die zorgen dat de basisschooltijd een dierbare herinnering wordt.

Wij leren de kinderen omgaan met verschil en zich in te leven in anderen.
Daarom zeggen we: Kom by ús op skoalle (Kom bij ons op school)

Ook leren we kinderen ervaren dat ze meer kunnen dan ze denken.
Zelf, of juist door samen te werken.